Jedno.Duchost Logo

Jedno.Duchost Logo

Ve slově jednoduchost je nádherná slovní hříčka. Nejen že je jednoduchost hlavním principem fungování přírody, ale vyjadřuje též Jedno-Duchost, nebo také vědomí, že všichni pocházíme z Jednoho Ducha.

Tvorba této značky byla zajímavou výzvou. Celkovým smyslem tohoto projektu je šířit informace jak materiálního, tak duchovního rázu, a to z vyšší perspektivy a z nadhledu, který nám lidem občas tolik chybí. Obzvlášť když se necháme strhnout příběhy a hlasy, co nám běží v hlavě.

Záměrem tohoto projektu je tedy posílit jedinečnost, zodpovědnost a sílu každého jedince a připomenout, co to znamená být živou bytostí na planetě Zemi.

jedno-duchost-znacky-concepts

Součástí tvorby byl průzkum posvátné geometrie a určitých matematických posloupností a poměrů, jako například Fibonacciho řada, nebo číslo φ a proporce Zlatého řezu. Po desítkách hodin experimentování jsem ale naznal, že je to celé jaksi přetížené ezoterikou a duchovnem. Nicméně v průběhu navrhování jsem došel k několika zajímavým tvarům, které evokovaly sjednocenost a hlavně byly jednoduché.

jedno-duchost-logo-brainstorming

Průnik trojúhelníku a kruhu se nakonec stal jasnou volbou, nejen pro svůj duchovní mnohovýznam (např. člověk-nebe-Země), ale také jako trefné vyjádření sjednocenosti mužského a ženského principu. Tak či onak, klíčem je Vědomí Sjednocenosti.

jedno-duchost-logo-gradient

Skills

Posted on

May 1, 2014

Leave a Reply