Jedno.Duchost.cz blog

Jedno.Duchost.cz blog

Hlavním smyslem tohoto blogu je šířit informace materiálního i duchovního rázu, a to z vyšší perspektivy a z nadhledu, který nám lidem občas tolik chybí. Od začátku roku 2012 jsem začal svoje, nazvěme to, duchovní probouzení. Nebo spíš rozvzpomínání na to, kdo jsem, proč tu jsem a co se celkově na Zemi děje.

Tento blog je příspěvkem do kolektivního vědomí lidstva s tím, že prezentované informace mají být co nejjednodušeji a nejsrozumitelněji podané tak, aby zůstalo zachováno jejich důležité jádro.

Denně procházím spoustu materiálů a “alternativních informací” v angličtině. Shledávám, že jde o prospěšné a důležité informace, které je potřeba šířit pro podporu “transformace vědomí”, která právě probíhá všude na planetě.

Záměrem tohoto projektu je posílit jedinečnost, zodpovědnost a sílu každého jedince, připomenout, co to znamená být živou bytostí na planetě Zemi a posunout nás vědomě blíž k dalšímu stupni evoluce. Ke stupni, kde je vše založeno spíš na sjednocenosti a Lásce, než na oddělenosti a strachu.

Ve finále to navazuje na brilantní práci řady dalších lidí a v podstatě je to jen takový mezischodek k vyššímu růstu a potenciálu, který všichni máme především sami v sobě.

Možná Vás bude zajímat něco víc ohledně procesu vzniku loga Jedno.Duchost

A samozřejmě, samotný blog naleznete na jedno.duchost.cz

A úplně na závěr přihodím i odkaz na Facebookovou stránku jedno.duchost.cz

Skills

Posted on

Jun 15, 2014

Leave a Reply