Follow Your Heart

Follow Your Heart

V podstatě předfilm k mému absolventskému film pro VOŠG v Jihlavě. Šlo mi především o naučení se všech pracovních postupů, které chci použít ve finálním projektu.

Mimo jiné, v rámci toho jsem také zařizoval ateliér v garáži. Tento ateliér je uzpůsoben na vytváření modelů z nejrůznějších materiálů a jejich následnému snímání na greenscreenu.

Pro zajímavost dodám, že v absolventském filmu jsem nakonec nic z toho nepoužil.

Také by vás mohlo zajímat, jak tento film vznikal, aneb Making of Follow Your Heart

Skills

Posted on

Sep 9, 2012

Leave a Reply