Jankošovo logo

Jankošovo logo

Po šesti letech jsem se rozhodl předělat své osobní logo, aby lépe reflektovalo, kým a proč tu jsem. Popravdě už si ani nejsem jistý, co vlastně původní logo mělo vyjadřovat, ale nejspíš labyrint-spletitost mysli. Nebo Labyrint Světa a Ráj Srdce? Možná to byl jen rozmar mého ega, každopádně to vyústilo v hledání značky nové. Mojí snahou původně bylo do loga promítnout principy tzv. posvátné geometrie, ale po několika návrzích jsem došel k tomu, že by to byla jen póza. Uvědomuju si, že se mě tato geometrie bytostně týká, od atomů a molekul v mém těle, přes buněčné dělení a proporce končetin, až po samou Duši, ale v těchto tajemných obrazcích jsem zkrátka neviděl otisk toho, čemu lidé říkájí Tomáš Jankó, nebo Jankoš. Už se sice necítím být ztotožněn jen se svým egem, ale roky teorie a praxe v grafickém designu mě naučily něco o jednoduchosti, zapamatovatelnosti, a hlavně o celkovém smyslu. Tudíž to, co vzniklo a nyní používám jako své logo, je určitá typografická hříčka písmen mojí přezdívky a také vyjádření ucelenosti a sjednocenosti mužského a ženského principu ve mě. Každý z nás v sobě slučuje obě složky, nikdo není „jen muž“, nebo „jen žena“. Integrace obou těchto částí mi pomohla pochopit spoustu vnitřních pochodů a umožnila mi nalézt řadu odpovědí a rozšířit přitom vlastní vědomí. A navíc moje logo prý vypadá jako smajlík...
Jedno.Duchost Logo

Jedno.Duchost Logo

Ve slově jednoduchost je nádherná slovní hříčka. Nejen že je jednoduchost hlavním principem fungování přírody, ale vyjadřuje též Jedno-Duchost, nebo také vědomí, že všichni pocházíme z Jednoho Ducha. Tvorba této značky byla zajímavou výzvou. Celkovým smyslem tohoto projektu je šířit informace jak materiálního, tak duchovního rázu, a to z vyšší perspektivy a z nadhledu, který nám lidem občas tolik chybí. Obzvlášť když se necháme strhnout příběhy a hlasy, co nám běží v hlavě. Záměrem tohoto projektu je tedy posílit jedinečnost, zodpovědnost a sílu každého jedince a připomenout, co to znamená být živou bytostí na planetě Zemi. Součástí tvorby byl průzkum posvátné geometrie a určitých matematických posloupností a poměrů, jako například Fibonacciho řada, nebo číslo φ a proporce Zlatého řezu. Po desítkách hodin experimentování jsem ale naznal, že je to celé jaksi přetížené ezoterikou a duchovnem. Nicméně v průběhu navrhování jsem došel k několika zajímavým tvarům, které evokovaly sjednocenost a hlavně byly jednoduché. Průnik trojúhelníku a kruhu se nakonec stal jasnou volbou, nejen pro svůj duchovní mnohovýznam (např. člověk-nebe-Země), ale také jako trefné vyjádření sjednocenosti mužského a ženského principu. Tak či onak, klíčem je Vědomí...
Kaspar Magic Logo

Kaspar Magic Logo

Od určité doby pro mě magie nepředstavuje jen jevištní vystoupení, ale nejvyšší vědu zkoumající podstatu sebe a podstatu Vesmíru. Byť možná toto není hlavním zaměřením kouzelnické dvojice z Náchoda, která si dříve říkala Duo Carlos, práce na tomto logu mě doslova okouzlila. Mimochodem, pokud hledáte vynikající vystoupení pro svou akci, neváhejte navštívit web manželů Kašparových! Karel a Věra Kašparovi chtěli nejen změnit svůj umělecký pseudonym, ale hlavně chtěli vyčarovat logo, které by reflektovalo jejich hlavní obor činnosti. Po hledání neotřelých slovních kombinací a přídomků, objevení několika exotických tajemných slov a také pokusech o vyrobení slov vlastních, jsme nakonec skončili u jasného a výstižného – Kaspar Magic. Následoval tedy brainstorming a smršť nápadů, konzultací a ladění, až jsme byli svědky finálního duelu mezi dvěma favority. Nakonec jsme vybrali logo, ze kterého na první pohled bude jasné, že je za ním magie. I když výsledek možná působí jednoduše a jasně, rozhodně nevznikl pohledem do křišťálové...
Vizuální styl FairListu

Vizuální styl FairListu

Když dojde na vkládání důvěry do webové služby, vše by mělo působit jasně, přehledně a hlavně důvěryhodně. Logo a vizuální styl firmy FairList měl reflektovat především přehlednost spolehlivé služby a svěžest, kterou přináší výuka cizích jazyků, ať už na domácí nebo zahraniční půdě. FairList.cz je portálem, který shromažďuje údaje o jazykových kurzech, vyučujících cizích jazyků a jazykových školách. A to vše nejen přehlednou formou, díky které si lze pomocí filtru snadno dohledat požadovaný jazykový kurz, ale hlavně praktickým přístupem – totiž získáváním hodnocení od reálných studentů. Každý, kdo si tak vybírá jazykový kurz, má záruku, že nenaletí. Kromě tvorby loga je součástí mého působení ve FairListu také tvorba propagační grafiky a tiskovin, návrh webdesignu a drobnější grafika v podobě občasných jazykových vtipů na oficiální Facebookové stránce.          ...
IBCIP Vizuální styl

IBCIP Vizuální styl

IBCIP je zkratkou pro International Breakdance Camp In Podivín, tedy se jedná o víkendové tanečně-pohybové soustředění. Jeho hlavním cílem je sjednocovat na jednom místě b-boys a b-girls (nesprávně pojmenované jako breakdanceři), streetdance tanečníky a také parkouristy, nebo gymnasty, za vzájemné vehementní výměny, ehm, zkušeností. Zatím posledním vylepšením loga je přidání slova Battle, k čemuž došlo v rámci rozšíření koncepce IBCIPu, totiž přizvání b-boys z celé České republiky a uspořádání tanečního battlu. Místo obvyklých 20-30 lidí, byla účast přibližně 150 lidí, což znamená, že místní Sokolovna praskala ve švech! První IBCIP se uskutečnil v lednu 2009 a neoddělitelnou součástí každého soustředění je videodokumentace. Na každém IBCIPu se vždy pouští sestřih z toho předchozího. Kromě toho jsme též vytvořili řadu kratších videopozvánek – no a časem se nahromadilo tolik materiálu, že to vystačilo na vydání DVD edice. Takto vypadá rozložený DVD přebal: Původní návrh loga IBCIPu vzniknul jako grafitti kresba ve školním sešitě, následně jsem jej přetvořil do velikosti A1 a vybarvil (pastelkama!), načež jsem to celé vymodeloval ve 3D, aby bylo možno písmena použít pro 3D animaci a nakonec vše vektorizoval, aby bylo možné logo vytisknout na plachtu....
Ucho – ilustrace

Ucho – ilustrace

Další práce z hodin grafického designu na VOŠG v Jihlavě. Tentokrát jde o příběh, jehož všechna slova začínají stejným písmenem. Finální velikost: sítotisk na...